За нас Корпоративната Социална Отговорност не е еднократно дело, а дълга пътека, по която вървим. Това е път осеян с много каузи, които смело прегръщаме, за да дадем по-добро и светло бъдеще за нас и нашите деца.

 

Нашата социална дейност се изразява в спонсорства и дарения на различни институции с цел подобряване на предлаганите от тях услуги. Ние даряваме надежда, вяра в доброто и сме съпричастни с грижите и проблемите на тези институции:

 

1   Целодневна детска градина „Индира Ганди”, гр. Правец

2   Целодневна детска градина, гр. Ботевград

3   Община Правец

4   Основно училище „Васил Левски”

5   Читалище „Заря”

6   Манастир „Св.св. Теодор Тирон”